Toy Lion

ซ่อนความเซอร์ไพรส์มากับทุกชิ้น

Toy Lion

กว่า 40 ปีมาแล้วที่เราได้มอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ด้วยของเล่นชิ้นเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในไข่ Kinder ขนมแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบอายุมาอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะกับเด็กจริงๆ

Toy Bike

เหมาะกับอายุเสมอ

Toy Bike

เราใช้การประเมินระดับอายุเพื่อช่วยให้เราสามารถประเมินช่วงอายุที่เหมาะสมกับของเล่นเซอร์ไพรส์แต่ละชิ้นตามผลการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการและข้อมูลอ้างอิงตามกฎหมายในปัจจุบัน

เราทำการประเมินอายุด้วยการจับคู่คุณลักษณะเฉพาะและการใช้เล่นของของเล่นให้ตรงกับความสามารถของเด็กในกลุ่มอายุเฉพาะ

เราใส่ใจอย่างยิ่งกับการทำให้มั่นใจว่าผู้บริโภครู้ว่าของเล่น Kinder ชิ้นไหน ไม่ควรให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่าสามขวบเล่น และเพื่อยืนยันในเรื่องนี้ ขอแนะนำให้มีผู้ใหญ่คอยดูแลระหว่างที่เด็กๆ เล่นของเล่นของเรา

สำรวจให้มาก ๆ !