Home

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นขนมชิ้นเล็ก ๆ

นับตั้งแต่ปี 2511 ที่เราได้สร้างคินเดอร์ ช็อกโกแลตขึ้น เราก็มุ่งเน้นความสนใจไปที่การสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็ก ๆ เราใส่ใจในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดหน่วยบริโภคที่เหมาะสม เพื่อให้คุณจัดการกับความต้องการพลังงานในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นตามการควบคุมอาหารโดยรวมและการดำเนินชีวิตที่มี่สุขภาพดีของคุณ มีความสุขไปกับช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลิน ที่คุณและครอบครัวจะได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์แสนอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของเราได้อย่างมีความรับผิดชอบและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

เราเชื่อว่าอาหารทุกประเภทสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมอาหารที่มีความหลากหลายและสมดุล โดยไม่ต้องละเว้นหรือกล่าวโทษส่วนผสมหรือสารอาหารอย่างเฉพาะเจาะจง ช่วยผู้บริโภคในการเลือกอาหารที่เหมาะสมและมีการควบคุมอาหารที่มีความหลากหลายและสมดุล ซึ่งจะให้สารอาหารที่จำเป็นและได้ปริมาณพลังงานที่เหมาะสมจากอาหารทุกประเภท

การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบของเรา

เราใส่ใจในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบในการสื่อสารการตลาดและการติดฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยคุณและครอบครัวของคุณในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่คุณซื้อและบริโภคอย่างเหมาะสม เราไม่ได้กำหนดทิศทางการโฆษณาของเราและการสื่อสารทางการตลาดให้กับเด็กเป็นหลัก เนื่องจากพวกเขายังไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับตนเอง

มีให้สำรวจอีกมากมาย!

คุณภาพความอร่อย

ความสำคัญของการเล่น

การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน