V Kinder veríme, že vaše dieťa by malo vyrastať v radosti a sme presvedčení, že HRY majú zásadný význam pre vývoj dieťaťa. Toto je dôvod, prečo sme vytvorili Magic Kinder aplikáciu. Je to zábavný a priateľský priestor pre deti, ktorý spája rodiny. Aplikácia obsahuje hry, aktivity, videá a príbehy v bezpečnom prostredí, ktoré boli vždy navrhnuté za účelom učenia. Obsah je vhodný pre deti vo veku od 3 do 12 rokov.

Prečo si vybrať Magic Kinder

S CIEĽOM UČIŤ SA

Aktivity uplatnené v aplikácii sú inšpirované 6 oblasťami pre učenie a rozvoj, ktoré spolu vytvárajú zručnosti, poznatky a skúsenosti vhodné pre deti, ktoré rastú, učia sa a rozvíjajú. Tieto skúsenosti sú navzájom prepojené a sú rovnako dôležité.

mk-carousel-communication-back
Aplikácia dáva deťom príležitosť kontaktu s jazykovým prostredím. Snaží sa ich podporiť pri získavaní dôvery pri písaní, čítaní a rozprávaní.
mk-carousel-communication280x280

Komunikácia

mk-carousel-math-back
Aktivity v rámci aplikácie dávajú deťom príležitosť pre rozvoj ich schopností v počítaní, výpočtoch, vnímaní času a tvarov.
mk-carousel-math280x280

Matematika

mk-carousel-understanding-back
Viaceré aktivity a skúsenosti dávajú deťom príležitosť, aby preskúmali nové, ale aj a známe oblasti. Niektoré okruhy zahŕňajú: zvyky zvierat, kultúry a tradície vo sveta a ako sa starať o našu planétu.
mk-carousel-understanding280x280

Porozumenie sveta

mk-carousel-physical-back
Aplikácia ponúka mnoho príležitostí, kedy deti môžu byť aktívne a interaktívne. Cieľom je rozvoj koordinácie, kontroly a pohybu.
mk-carousel-physical280x280

Fyzické aktivity

mk-carousel-creative-back
Aplikácia povzbudzuje deti, aby sa prejavili prostredníctvom svojej tvorivosti v rôznych formách: maľovanie, tvorivé práce, hudba, technológia rozšírenej reality a hranie rolí.
mk-carousel-creative280x280

Kreativita

mk-carousel-social-back
Magic Kinder chce podnecovať súdržnosť rodiny a preto obsah a aktivity boli navrhnuté tak, aby inšpirovali momenty, ktoré môžu mať pozitívny dopad na to, ako deti vnímajú samé seba a ostatných.
mk-carousel-social280x280

Sociálny rozmer

Buďte spolu

Buďte spolu
Či už sa jedná o interaktívne príbehy, video inštruktáže alebo zábavné hry, Magic Kinder poskytuje rôznorodé aktivity pre radostné chvíle strávené v kruhu rodiny.
Buďte spolu

Žiadne starosti

Žiadne starosti

 

kidSAFE+ COPPA-CERTIFIED
Rodičovská kontrola
ŽIADNE reklamy
ŽIADNE nákupy v aplikácii!
ŽIADNE Kinder produkty

 

Magic Kinder is certified by the kidSAFE Seal Program.

Žiadne starosti

Naši partneri

Našim cieľom je poskytovať vysoko kvalitné zážitky pre celú rodiny a z tohto dôvodu sme sa obrátili na vzdelávacie inštitúcie so žiadosťou o spoluprácu pri ďalšom vývoji obsahu aplikácie. Uzavreli sme partnerstvo s University of Oxford v rámci trojročného projektu pre výskum vzdelávacieho potenciálu aplikácie a pre uskutočnenie výskumu učenia detí prostredníctvom digitálnej technológie. Výskumný program bude skúmať rozvoj slovnej zásoby, počítanie a zapojenie rodičov, ktoré nám pomôže pri premýšľaní o najlepších spôsoboch, ako podporiť interakcie s rodinou a spoločné učenie sa prostredníctvom detskej, vzdelávacej a digitálnej technológie. Záverečná správa bude pripravená do decembra 2020. K našim ďalším partnerom patria University of Auckland, Fab Lab a Interactive Kidz.