Header Milk

Mjölk Smaken av Kinder

Mjölk är en av de ingredienser som ger Kinder-produkterna smaken du älskar, och därför är vi mycket noga med hur vi hanterar den.

Torkas färsk direkt från bondgården.

I de flesta av våra produkter använder vi dehydratiserad mjölk, vilket helt enkelt är vanlig mjölk som allt vatten avlägsnats från.

Direkt efter mjölkningen hålls mjölken vid en temperatur av 4 °C. Den transporteras sedan med tankbil till mejeriet och där utförs mikrobiologiska och fysiokemiska analyser.

Nästa steg i processen är en vätskebehandling, där grädden separeras från mjölken för att få skummjölk. Den pastöriseras sedan, vilket innebär att mjölken hettas upp till 72 °C i 15 sekunder för att avlägsna alla bakterier, så att det blir säkert att förtära den. Därefter kyls mjölken ner direkt.

Det sista steget är torrbehandlingsfasen, där varm luft får allt vatten att avdunsta. Hela processen sker inom 72 timmar efter det att mjölken kommit till mejeriet för att garantera att mjölken är färsk och smakar bra. Mjölken är nu redo att användas i våra produkter.

Milk Part 1

Vårt kvalitetslöfte.

Milk Part 2
Vår mjölk och våra leverantörer genomgår stränga kvalitetstester. För att säkerställa att smaken är konsekvent har vi också ett specialteam med provsmakare som använder de senaste procedurerna för att bedöma färg, lukt och färskhet.
Milk Part 2

Vi litar på våra partner.

Milk part 3

Vi handlar bara från lokala och omsorgsfullt utvalda leverantörer som vi litar på och som vi byggt långvariga relationer med under många år.

Tack vare dessa band kan vi samarbeta för att garantera kontinuerliga färskhets- och kvalitetsstandarder.

Eftersom vi bara handlar från leverantörer vi litar på har vi 100 % spårbarhet för den mjölk vi använder i våra produkter i alla steg – från bondgård till färdig produkt. Tillsammans med två av våra viktigaste leverantörer, Inalpi (Italien) och Mittelelbe (Tyskland), har vi grundat ”Milk Supply Chain partnership project” som syftar till att utveckla och stärka standarderna som etablerats av Ferreros protokoll för leverantörskedjor.

Milk part 3

Cacao
Kakao
Hazelnut
Hasselnötter
Honey
Honung
Cereal
Spannmål
Eggs
Ägg
Coconut
Kokos
Grasses
Fetter och
oljor
Sugar selector
Socker
Maltextract
Maltextrakt
lievito di birra
Bakjäst
agente-lievitante
Jäsmedel
Emulsifiers
Emulgerings-
medel, lecitin
aromi
Smaksättare
Lemon
Citronsaft
thickener
Förtjocknings-
medel
raising agents
Ytbehandlings-
medel
Salt
Salt