Home
น้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์ม

ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนจาก RSPO 100%

น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์คินเดอร์มีเนื้อครีมที่เนียนนุ่มอย่างที่คุณชื่นชอบ น้ำมันปาล์มที่เราใช้สำหรับผลิตภัณฑ์คินเดอร์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนจาก RSPO 100%

เหตุผลที่เราใช้น้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมที่เสริมสร้างความกลมกลืนของรสชาติ ความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติ และความนุ่มนวลที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์คินเดอร์ เราจัดเตรียมการด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่เป็นกลาง เพื่อเพิ่มรสชาติของส่วนผสมอื่น ๆ ที่ใช้ในสูตรของเรา และเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ น้ำมันปาล์มจะมีความคงตัวสูงเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้มั่นใจได้ว่ารสชาติของผลิตภัณฑ์จะคงอยู่ได้นานขึ้น

น้ำมันปาล์ม

ความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตของเรา

ความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตของเรา

น้ำมันปาล์มที่เราใช้มาจากเนื้อของผลปาล์มซึ่งมีขนาดเล็กประมาณผลองุ่น แต่อุดมไปด้วยน้ำมัน และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตเป็นกระจุกใหญ่จนบางครั้งเพียงพวงเดียวก็มีน้ำหนักถึง 40 กก.

ผลปาล์มที่เก็บเกี่ยวได้จะถูกส่งไปยังโรงงานของซัพพลายเออร์ที่จะเริ่มกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มโดยเร็วที่สุด ด้วยการให้ความร้อนแก่ผลปาล์มด้วยไอน้ำแล้วรีดกดเพื่อสกัดน้ำมัน น้ำมันที่สกัดได้จะถูกแปรรูปและทำให้บริสุทธิ์ภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุมไว้

ส่วนสุดท้ายของกระบวนการจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในโรงงานของเราในทันทีที่น้ำมันมาถึง เราจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จากนั้นจึงดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันยังคงรักษาคุณภาพ รวมถึงรสชาติ กลิ่น และสีที่เป็นกลางไว้ได้ เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ในสูตรของเรา

 

ความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตของเรา

น้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับได้จาก RSPO 100%

น้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับได้จาก RSPO 100%

น้ำมันปาล์มของเราได้รับการรับรอง RSPO 100% (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นการรับรองความยั่งยืนและมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองหลายแห่งที่แยกจากสายการผลิตปกติ เราเป็นสมาชิกของ RSPO ที่มีเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับการรับรองการผลิตและการแปรรูปน้ำมันปาล์มตามเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อป้องกันการทำลายป่าฝน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาสิทธิของชุมชนที่อาศัยและทำงาน ในภูมิภาคเหล่านั้น

น้ำมันปาล์มที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรามาจากห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งหมายความว่ามีแหล่งที่มาจากสวนที่ได้รับการรับรองหลายแห่ง และแยกจากน้ำมันปาล์มธรรมดาตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ด้วยระบบนี้ น้ำมันปาล์ม 100% ของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังโรงผลิตน้ำมัน เพื่อยืนยันว่าน้ำมันปาล์มไม่ได้มาจากสวนที่ตัดไม้ทำลายป่า

เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นรับผิดชอบของเรานอกเหนือจากการรับรอง RSPO ในปี 2564 Ferrero ได้ออกกฎบัตรน้ำมันปาล์มฉบับใหม่ โดยสรุปการดำเนินการเพิ่มเติมและการแก้ปัญหาด้านยุทธศาสตร์สามด้านที่ระบุว่ามีความสำคัญในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมักหยั่งรากลึก มีความซับซ้อน และเชื่อมโยงถึงกัน มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิทธิและแนวทางปฏิบัติทางสังคม การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และความโปร่งใสของซัพพลายเออร์ หลังจากเปิดตัวกฎบัตรน้ำมันปาล์ม เราได้พัฒนาแผนปฏิบัติการน้ำมันปาล์มและเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าฉบับแรกของเรา

น้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับได้จาก RSPO 100%

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิตของเราที่มีการตรวจสอบย้อนกลับล่าสุดด้วยความสมัครใจเป็นประจำ

ความพยายามของเราได้รับการยอมรับจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่เชื่อถือได้ เช่น WWF เป็นต้น ในปี 2564 Ferrero อยู่ในอันดับที่ 3 ของ Palm Oil Buyers Scorecard ที่จัดพิมพ์โดย WWF ซึ่งเป็นอันดับของกลุ่มผู้นำของบริษัทระดับโลก 227 แห่ง และเป็นอันดับที่ 1 ในบรรดาผู้ผลิตทั้งหมด การประเมินจะประเมินบริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งวัดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและความก้าวหน้าในการทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทั่วโลกมีความยั่งยืนมากขึ้น เราได้รับการยอมรับเป็นพิเศษจากความพยายามของเราในการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เขตร้อน และเพื่อความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานของเรา นับเป็นกำลังใจที่ดีในการเดินทางต่อไปของเรา

ส่วนผสมของเรา

Milk
นม
Cacao
โกโก้
Hazelnut
เฮเซลนัท
ธัญพืช
ธัญพืช
Grasses
ไขมันและน้ำมัน
Sugar selector
น้ำตาล
ผงมอลต์สกัด
ผงมอลต์สกัด
อิมัลซิไฟเออร์ - เลซิติน
อิมัลซิไฟเออร์ - เลซิติน
สารช่วยให้ฟู
สารช่วยให้ฟู
กลิ่นหอมและรสชาติ
กลิ่นหอมและรสชาติ
เกลือ
เกลือ