Sugar-header

น้ำตาล เพื่อขนมสุดพิเศษของเรา

ในสูตรของ Kinder นั้น เราใช้ส่วนผสมของน้ำตาลจากต้นบีทและอ้อยที่ไม่เหมือนใคร

วิธีการแปรรูปน้ำตาลของเรา

ต้นบีทและอ้อยที่ได้รับการเก็บเกี่ยวแล้วจะถูกส่งไปยังโรงงานแปรรูปของซัพพลายเออร์ของเรา โดยจะผ่านการล้างและตัดเป็นชิ้นบางๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสกัดเป็นน้ำหวานที่เต็มไปด้วยน้ำตาล

น้ำหวานที่ได้นี้จะผ่านการกรองและทำความร้อนเพื่อขจัดน้ำออกทั้งหมดแล้วเหลือไว้แต่ผลึกน้ำตาลขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ำเชื่อม ซึ่งจะมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากขึ้นเมื่อเย็นลง

หลังจากนั้น ผลึกจะถูกแยกออกจากน้ำเชื่อมด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง จากนั้นนำไปล้างและทำให้แห้งจนกลายเป็นน้ำตาลที่เรารู้จักและใช้กันอยู่ทุกวัน

เมื่อน้ำตาลถูกส่งถึงโรงงานของเรา เราจะดำเนินการทดสอบเพื่อตรวจยืนยันขนาดของผลึกและความบริสุทธิ์ของน้ำตาลก่อนที่จะนำไปใช้ในสูตรของเรา
Sugar part 1

จัดหาด้วยความเคารพ

Sugar part 2

เราเป็นสมาชิกของ “Bonsucro - Better Sugar Cane Initiative” นับตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอ้อย โดยในปี 2014 เราได้รับ “รางวัลผู้นำ” จากบทบาทในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เราใช้น้ำตาลจากต้นบีทที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) 100% และเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาน้ำตาลอ้อยบริสุทธิ์ทั้งหมดจากแหล่งที่ยั่งยืนซึ่งผ่านการรับรองภายในปี 2020 โดยในปลายปี 2018 เราประมาณการว่าเราได้จัดหาน้ำตาลอ้อยที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราจากแหล่งที่ยั่งยืนซึ่งผ่านการรับรองประมาณ 70% (ในระดับกลุ่มบริษัท)

Sugar part 2

ส่วนผสมของเรา

นม
โกโก้
เฮเซลนัท
ไขมันและน้ำมัน