Header Hazelnut

เฮเซลนัท คั่วในช่วงท้ายสุด

เฮเซลนัทเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันซึ่งใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของเราอย่างคินเดอร์ บูเอโน เราเริ่มต้นจากเฮเซลนัททั้งผลและคั่วในช่วงท้ายสุดของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อคงรสชาติดั้งเดิมไว้ในสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกและการคั่วเฮเซลนัท

หลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการคัดเลือกและการแปรรูปเฮเซลนัท

เราคัดสรรเฉพาะถั่วเฮเซลนัททั้งเปลือกที่ยังไม่ผ่านการคั่ว และเราใส่ใจอย่างมากในการเลือกสรรและตรวจสอบเฮเซลนัทตั้งแต่จากต้นไปจนถึงที่เก็บเกี่ยว และตลอดการขนส่งและการคั่ว

Hazelnut part 1

เมื่อเฮเซลนัทมาถึงโรงงานของเรา เราจะดำเนินการควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของเรา ในท้ายที่สุด เราแปรรูปและคั่วเฮเซลนัทด้วยตนเอง 100% เพื่อรับประกันว่าคุณภาพ กลิ่นหอม และความสดจะคงอยู่อย่างดีที่สุด ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

เราคั่วเฮเซลนัทในโรงงานของเรา ถัดจากสายการผลิต ก่อนที่จะรวมเฮเซลนัทเข้าไปในสูตรของเราร่วมกับส่วนผสมอื่น ๆ ในโรงงานแต่ละแห่งของเราจะมี "เครื่องคั่วระดับมาสเตอร์" ที่จะปรับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องคั่วได้อย่างละเอียดตามแหล่งกำเนิดของเฮเซลนัท ความชื้น และขนาด เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับเฮเซลนัท

เราคั่วเฮเซลนัทเป็นชุด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ดีขึ้น และใช้อุณหภูมิต่ำและกระบวนการที่ช้าในการดำเนินการ ทุกวันผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการของเราทำการทดสอบเฉพาะเพื่อประเมินกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของเฮเซลนัทในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

เฮเซลนัทมาจากที่ไหน

Hazelnuts part 2

เฮเซลนัทของเรามาจากสวนจากส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่มาจากตุรกีและอิตาลี ซึ่งเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

เพื่อให้แน่ใจว่ามีเฮเซลนัทที่มีคุณภาพและสดใหม่ตลอดทั้งปี เราจึงได้จัดตั้งฟาร์มเฮเซลนัทในประเทศต่าง ๆ จากซีกโลกใต้ เช่น ชิลี อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย โดย Ferrero ทำงานร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ่นผ่านฟาร์มเกษตรเหล่านี้ เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน แบ่งปันและส่งเสริมแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีผ่านการเพาะพันธุ์ การฝึกอบรม ความช่วยเหลือด้านการเกษตร

Hazelnuts part 2

การจัดหาและการตรวจสอบย้อนกลับอย่างมีความรับผิดชอบ

Hazelnuts part 3

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรและสังคมที่ดีสำหรับเฮเซลนัท ภายในโครงการนี้ เรายังได้พัฒนามาตรฐานการผลิตเฮเซลนัทโดยร่วมมือกับ SCS (Scientific Certification Systems) Global Services ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความยั่งยืนและการรับรองชั้นนำระดับโลก มาตรฐานนี้ครอบคลุมสี่ด้านหลัก ได้แก่ แนวปฏิบัติทางสังคมที่ดี แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว และการตรวจสอบย้อนหลังได้ ทุก ๆ ปี SCS Global Services ร่วมกับบริษัทตรวจสอบในท้องถิ่นจะดำเนินการตรวจสอบเฉพาะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับการสุ่มเลือก

Hazelnuts part 3

"ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 Ferrero ได้เผยแพร่เอกสารกฎบัตรสำหรับเฮเซลนัทโดยเฉพาะ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้กับการจัดหาเฮเซลนัททั้งหมดของเราด้วยวิธีการที่ยึดตามการปฏิบัติตามนโยบายของเราตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยระบุภาระผูกพันเฉพาะตามลำดับความสำคัญที่เลือกและความคิดริเริ่ม

หลังจากการเปิดตัวกฎบัตรเฮเซลนัท เราได้พัฒนาแผนปฏิบัติการเฮเซลนัทและเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าฉบับแรกของเรา"

เฮเซลนัทของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ในบางประเทศ เช่น ชิลีและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และเป้าหมายของเรา คือ ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงระดับฟาร์มของเฮเซลนัททั้งหมดทั่วโลกภายในปี 2566

เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ เรากำลังร่วมมือกับ Sourcemap ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการทำแผนที่ซัพพลายเชนและความโปร่งใสทางดิจิทัล

ส่วนผสมของเรา

นม
โกโก้
ธัญพืช
ไขมันและน้ำมัน
น้ำมันปาล์ม
น้ำตาล
ผงมอลต์สกัด
อิมัลซิไฟเออร์ - เลซิติน
สารช่วยให้ฟู
กลิ่นหอมและรสชาติ
เกลือ