New header fats and oil

ไขมันและน้ำมัน

ที่ Kinder, ส่วนใหญ่เราใช้ไขมันพืช เช่น น้ำมัน ไขมัน และเนยโกโก้ในสูตรของเรา ขณะที่ไขมันสัตว์เพียงอย่างเดียวที่เราใช้ก็คือเนยที่ทำมาจากนมวัว เราไม่มีสูตรใดๆ ที่ใช้ไขมันเติมไฮโดรเจน

เชียบัตเตอร์

Butryospermum parkii ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า ต้นเชีย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกา ขึ้นอยู่ในป่าแถบซาเฮลของแอฟริกาตะวันตก ประชากรในท้องถิ่นจะเก็บผลไม้ที่สุกและหล่นลงมา ต้นเชียโตช้ามากและเริ่มออกผลหลังจากมีอายุได้ประมาณ 15 ปี และจะให้ผลผลิตได้สูงสุดหลังจากมีอายุประมาณ 50 ปี และต้นเชียบางส่วนจะมีอายุอยู่ได้ถึงกว่า 300 ปี ผลของต้นเชียมีสีเขียวและมีเยื่อบางๆ หุ้มอยู่รอบเมล็ดขนาดใหญ่ หลังจากการเก็บผลแล้ว การแปรรูปจะเริ่มจากการเอาผิวและเยื่อหุ้มออก และต้มเมล็ดเชียซึ่งอุดมไปด้วยไขมันแล้วตากแดดให้แห้ง เมื่อเมล็ดเชียแห้งดีแล้วก็จะนำมาบดและสกัดเอาส่วนที่เป็นน้ำมันออกมา ไขมันที่ได้จะถูกนำมาแปลงเป็นเชียออยล์และเชียบัตเตอร์ วัตถุดิบที่มีคุณค่านี้มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการผลิตยาปริมาณเล็กน้อย ใน Kinder เราใช้เชียใน Kinder Delice , Kinder Happy Hippo , ตุ๊กตา Kinder , Kinder Joy และใน Kinder Surprise เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสและความเหนียวข้นที่เหมาะสม การปลูกต้นเชียไม่ต้องการความชำนาญในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือเทคนิคการทำเกษตรซึ่งหาได้ยากในพื้นที่แถบยากจนของโลก นอกจากนี้ การมี “พื้นที่สีเขียวของต้นเชีย” ยังช่วยชะลอเวลาในการกลายเป็นทะเลทรายในเขตตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา เชียและผลผลิตอื่นๆ ที่มาจากพืชชนิดนี้จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของครอบครัวชนบทในพื้นที่ส่วนนี้ของแอฟริกา ซึ่งมีโอกาสในการจ้างงานน้อยมากและการทำเกษตรกรรมมักเป็นไปด้วยความยากลำบากและได้ผลผลิตต่ำ โดยผู้หญิงมักจะเป็นคนไปเก็บผลของต้นเชีย

ซาลบัตเตอร์

Shorea robusta เป็นพืชที่รู้จักกันในชื่อต้นสาละอินเดียหรือต้นสาละ และมีถิ่นกำเนิดมาจากถิ่นอื่น แต่เดิมต้นสาละเป็นต้นไม้ป่าที่มีถิ่นกำเนิดในอนุภูมิภาคอินเดีย ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในอินเดีย เป็นพืชที่มีลำต้นสูงใหญ่และเพาะปลูกได้จากเมล็ด โดยเมล็ดยังสามารถให้น้ำมันซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ทำอาหาร ผลสาละจะมีสีแดงไปจนถึงสีเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงของดอกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลสุก ชาวบ้านในท้องถิ่นจะเก็บผลสุกที่หล่นมาจากต้น โดยต้นสาละสามารถเติบโตได้เองตามธรรมชาติ การปลูกจึงไม่ต้องการความชำนาญในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือเทคนิคการด้านการเกษตรอื่นๆ หลังจากการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูปจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรกคือ การแยกส่วนประกอบที่กินไม่ได้ (เปลือก) ออกจากส่วนประกอบที่กินได้ (เนื้อในเมล็ด) จากนั้นจะมีการบดเนื้อในเมล็ดซึ่งสกัดส่วนที่เป็นไขมันซึ่งจะแปรรูปเป็นน้ำมันสาละและซาลบัตเตอร์ วัตถุดิบชนิดนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร Kinder ใช้ซาลบัตเตอร์ใน Kinder Delice ต้นสาละมีคุณค่าทางสังคมที่สำคัญ เนื่องจากการเก็บผลสาละนั้นต้องใช้แรงงานของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งทำให้การเก็บผลสาละเป็นแหล่งรายได้สำคัญ กว่า 30 ปีมาแล้วที่การเก็บผลสาละสามารถสร้างรายได้ให้กับประชากรนับแสนคนที่อาศัยอยู่ในแถบชนบท ซึ่งถูกบังคับให้ย้ายออกมาจากย่านแออัดในเมือง ในส่วนความสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น การเก็บ/การจัดการผลสาละได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลอินเดีย

น้ำมันดอกทานตะวัน

น้ำมันดอกทานตะวันเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งที่สกัดมาจากเมล็ดของดอกทานตะวัน (ถึงแม้ว่าตามการจัดประเภททางพฤกษศาสตร์นั้นเมล็ดดอกทานตะวันควรเรียกว่าเป็นผลก็ตาม) ที่เป็นพืชปีเดียว ( Helianthus annus ) ในตระกูล Compositae และมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกา แต่การมีปลูกที่แพร่หลายเป็นจำนวนมากในยุโรปด้วย สิ่งที่เรามักเรียกว่าดอกทานตะวันนั้นจริงๆ แล้วคือช่อดอกของดอกไม้จำนวนมากที่กระจุกตัวอยู่ในรูปแบบเฉพาะคือ มีส่วนเหลืองอยู่ด้านนอกและมักจะมีส่วนสีเทาดำอยู่ด้านใน ช่อดอกแต่ละช่อสามารถให้ผลได้มากกว่า 1.000 ผล เปลือกภายนอก (เปลือกหุ้มเมล็ด) แข็งและกินไม่ได้จะหุ้มเมล็ดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากในทางอุตสาหกรรมและมีประโยชน์ในการใช้เป็นอาหาร เราสามารถสกัดเอาน้ำมันที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวและกรดไขมันไลโนเลอิกจากเมล็ดทานตะวัน ยิ่งกว่านั้นในสิบกว่าปีที่ผ่านมา มีเมล็ดทานตะวันบางสายพันธุ์ที่ให้กรดโอเลอิกสูง ซึ่งเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับการใช้พืชผลชนิดนี้ ใน Kinder เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันซึ่งอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกชนิดนี้เพราะมีความคงตัวมากกว่าและเหมาะกับสูตรของเรา เนื่องจากไม่ทำลายกลิ่นหอมของส่วนผสมอื่นๆ จึงช่วยรับประกันถึงการรักษารสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ Kinder ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันดอกทานตะวัน ได้แก่ Kinder Brioss , Kinder Colazione Più , Kinder Pan e Cioc , Kinder Bueno White , Kinder Joy และ Kinder Happy Hippo

ส่วนผสม

Fats oils 2 1
ไขมัน (หรือไลปิด) คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญต่อร่างกายของเรา ส่วนประกอบเหล่านี้เรียกว่าสารอาหารหลัก ซึ่งมีอยู่ในอาหารของเราในปริมาณมากและช่วยให้พลังงานกับเรา เพราะต่างจากสารอาหารรองอย่างวิตามินและเกลือแร่

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อพูดถึงไขมันที่เราบริโภคกันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือ ไขมันสัตว์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อ ปลา ไข่ และนม รวมถึงอนุพันธ์ ไขมันพืชที่มาจากผลของพืช เมล็ดที่มีน้ำมัน ถั่ว และธัญพืช
Fats oils 2 1

Kinder การคัดสรรและการควบคุมคุณภาพ

ความเแตกต่างเล็กๆ ของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่พบในผลิตภัณฑ์ของ Kinder มีอยู่มากมายจนไม่สามารถอธิบายได้ทีละผลิตภัณฑ์ว่าเราทำให้ได้ตามที่คุณคาดหวังจากเราทุกอย่างได้อย่างไร หนึ่งในความลับของความแตกต่างที่ยอดเยี่ยมนี้ก็คือ เราไม่เคยหยุดศึกษาในการค้นหาความสมดุลที่ลงตัวระหว่างไขมันที่มีอยู่ในส่วนผสม เช่น นม โกโก้ และฮาเซลนัท และส่วนผสมอื่นๆ ที่เพิ่มลงไปด้วยความชำนาญ ความสมดุลนี้เป็นการศึกษาอย่างละเอียดถึงที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา พวกเขาพยายามเสาะหาวิธีที่ดีที่สุดในการรวมคุณสมบัติต่างๆ ของไขมันต่างชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ไส้ครีมของเรามีลักษณะพิเศษและมีความยืดหยุ่นตามธรรมชาติของไขมันบางชนิดที่สมดุลกับความแข็งของส่วนผสมอื่นเพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความกรุบกรอบขณะที่ส่วนอื่นๆ เนื้อเนียนฟูและนุ่ม

การผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันมักใช้ในการผสานส่วนผสมและรสชาติต่างๆ เข้าด้วยกันและทำให้เกิดความอร่อยในเป็นแบบเฉพาะอย่างที่เราต้องการ สัมผัสที่นิ่มนวลของไขมันช่วยเพิ่มรสชาติให้เด่นชัดขึ้น จึงมอบประสบการณ์ในการลิ้มรสที่ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทำงานที่ต้องใช้ความอดทนนี้คือ ความเรียบง่าย ซึ่งเป็นการสร้างความกลมกลืนที่ลงตัวระหว่างเนื้อสัมผัสและรสชาติที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในสูตรของเรา

เห็นได้ชัดเจนว่าเบื้องหลังของผลการศึกษานี้คือ การเลือกสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของ

Kinder ใช้มาตรฐานด้านคุณภาพที่เข้มงวดเมื่อคัดเลือกไขมันที่เราใช้ คุณสมบัติในการต้านการ

ออกซิเดชันสูงและช่วยเพิ่มความคงตัวของรสชาติและเนื้อสัมผัสตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการทำให้มั่นใจว่าไขมันที่เราใช้จะมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะที่เราต้องการเมื่อเตรียมสูตรอันเป็นเอกลักษณ์และมีความซับซ้อน ซึ่งเป็นผลขององค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ

Kinder เราไม่มีสูตรใดๆ ที่ใช้ไขมันเติมไฮโดรเจน

ไขมันเติมไฮโดรเจน

ไขมันที่เติมไฮโดรเจนมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า "การเติมไฮโดรเจน" น่าเสียดายที่กระบวนการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรดไขมันบางส่วนซึ่งทำให้กรดไขมันกลายสภาพเป็นสิ่งที่เรียกว่า "ไขมันทรานส์" บทความทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า เมื่อมีการบริโภคไขมันชนิดนี้เข้าไปจะส่งผลให้ระดับ "คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี" ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น

บางบริษัทใช้ไขมันเหล่านี้ด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน ไขมันเหล่านี้มีเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับเนย และสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานจึงทำให้อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และสุดท้าย ไขมันเหล่านี้มีความคงตัวที่อุณหภูมิสูงมากกว่าน้ำมันของเดิมแบบอื่นๆ

Kinder ไม่ใช้ไขมันที่เติมไฮโดรเจนเนื่องจากมีข้อกังวลเรื่องสุขภาพข้างต้น ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ของ Kinder จึงไม่มีไขมันทรานส์ที่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมใดๆ จะมีก็เพียงร่องรอยตามธรรมชาติที่พบในกะทิซึ่งมีผลที่เป็นกลางต่อสุขภาพตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนผสมของเรา

นม
โกโก้
เฮเซลนัท
น้ำตาล