Header Cocoa

โกโก้ Our unique know-how.

โกโก้เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของเราหลายรายการเนื่องด้วยรสชาติและกลิ่นที่ผสมผสานกันอย่างโดดเด่น ด้วยเหตุนี้เราจึงคัดสรรและแปรรูปโกโก้อย่างพิถีพิถัน

เก็บเกี่ยวจากเขตร้อน

โกโก้ของเราส่วนใหญ่นั้นมาจากแถบแอฟริกาตะวันตกและอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูกโกโก้ โดยเราจะซื้อเมล็ดโกโก้ดิบทั้งเมล็ด คุณภาพของโกโก้นั้นจะมีความแตกต่างกันไปในระหว่างฤดูเก็บเกี่ยว เราจึงซื้อเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในช่วงการเก็บเกี่ยวหลักเป็นส่วนใหญ่ เพื่อรับประกันว่าจะได้เมล็ดโกโก้ที่มีคุณภาพสูงสุด
Cocoa-Part-1

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปโกโก้

Cocoa part 2
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายสิบปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการแปรรูปเมล็ดโกโก้ เพื่อสร้างกลิ่นและรสชาติอันแสนพิเศษตามสูตรของเรา

หลังจากที่แกะเมล็ดโกโก้ออกจากผลที่สุกแล้ว เราจะหมักเมล็ดโกโก้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งโดยปกติจะหมักไว้ใต้ใบตอง เพื่อทำให้เกิดกลิ่นและรสชาติตามธรรมชาติ เมล็ดโกโก้ที่หมักแล้วจะถูกส่งไปยังโรงงานของเราเพื่อผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบกลิ่น สี และรสชาติ การตรวจสอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา หลังจากนั้น เมล็ดจะถูกทำให้แห้งและเข้าสู่เครื่องสีขนาดใหญ่เพื่อคัดแยกส่วนที่กินได้ (เมล็ดบด) ออกจากเปลือก

เมล็ดโกโก้ที่บดแล้วจะถูกนำไปคั่วเพื่อดึงกลิ่นและสีออกมา จากนั้นจะถูกนำไปโม่เป็นโกโก้แมส ซึ่งจะถูกนำไปรีดต่อไปเพื่อแยกโกโก้บัตเตอร์ออกจากก้อนโกโก้ ต่อมา เราจะย่อยก้อนโกโก้เป็นผงโกโก้ที่ใช้ในสูตรของเรา เนื่องจากเราคั่วเมล็ดส่วนใหญ่เอง เราจึงสามารถตรวจสอบกลิ่น คุณภาพ และความสดใหม่ได้เสมอ
Cocoa part 2

จัดหาอย่างมีจริยธรรม

Cocoa-Part-3

ต้นโกโก้มักจะปลูกอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องด้วยความต้องการโกโก้ที่เพิ่มสูงขึ้น ชาวไร่ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมากมาย เราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบแทนชาวไร่ และช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปลูกโกโก้

อันที่จริงแล้ว เราเป็นสมาชิกขององค์กร World Cocoa Foundation (WCF) ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมการค้าโกโก้อย่างยั่งยืนผ่านทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนเหล่านี้

นอกจากนี้ เรายังร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับมาตรฐานการรับรองต่างๆ เช่น Fairtrade, UTZ และ Rainforest Alliance เพื่อช่วยให้เราผ่านการรับรองการค้าโกโก้อย่างยั่งยืน 100% ภายในปี 2020 โดยในปี 2016 และ 2017 เราได้ใช้เมล็ดโกโก้จากแหล่งที่ยั่งยืนราว 70%

Cocoa-Part-3

ส่วนผสมของเรา

นม
เฮเซลนัท
ไขมันและน้ำมัน
น้ำตาล