Home
อิมัลซิไฟเออร์ - เลซิติน

อิมัลซิไฟเออร์ - เลซิติน

เลซิตินมักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ส่วนผสมมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ช่วยให้ส่วนผสมที่มักจะแยกออกจากกันผสมเข้าด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น ในการผสมส่วนผสมที่เป็นน้ำและน้ำมันที่โดยปกติแล้วจะแยกออกจากกัน แหล่งที่มาหลักของเลซิตินคือถั่วเหลืองและเมล็ดทานตะวัน

ส่วนผสม

เลซิตินได้มาจากถั่วเหลืองและเมล็ดทานตะวัน โดยคินเดอร์ใช้พลังอิมัลซิฟายเออร์ตามธรรมชาติของเลซิตินในสูตรอาหารทั้งหมดของเรา

กระบวนการนี้ยาวนานแต่ง่ายมาก เริ่มจากการบดเมล็ดถั่ว/เมล็ดพืช ซึ่งเราจะได้น้ำมันออกมาแล้วเติมน้ำร้อน เลซิตินจะสร้างพันธะยึดติดกับน้ำนี้และสามารถแยกออกจากน้ำมันในเครื่องเหวี่ยงความเร็วสูง นำตะกอนที่ได้ไปทำให้แห้งและกรอง ออกมา เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา

การคัดสรรและการควบคุมคุณภาพของคินเดอร์

เราจัดหาเลซิตินจากถั่วเหลืองมาจากบราซิล อินเดีย และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป โดยผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวังจากแหล่งที่ไม่ใช่ GMO (ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม) เท่านั้น การจัดหามากกว่า 75% ของเราได้รับการรับรองจาก Proterra

นอกจากเลซิตินแล้ว ในบางกรณี เราใช้อิมัลซิไฟเออร์จากโมโนและไดกลีเซอไรด์ของกรดไขมัน ซึ่งได้มาจากน้ำมันพืชและไขมัน

ส่วนผสมของเรา

Milk
นม
Cacao
โกโก้
Hazelnut
เฮเซลนัท
ธัญพืช
ธัญพืช
Grasses
ไขมันและน้ำมัน
น้ำมันปาล์ม
น้ำมันปาล์ม
Sugar selector
น้ำตาล
ผงมอลต์สกัด
ผงมอลต์สกัด
สารช่วยให้ฟู
สารช่วยให้ฟู
กลิ่นหอมและรสชาติ
กลิ่นหอมและรสชาติ
เกลือ
เกลือ