Home
Header Palm Oil

Palmový olej

100% udržitelný produkt s certifikací RSPO

Palmový olej je ingredience, která dodává výrobkům Kinder hladkou a krémovou texturu, kterou máte tak rádi. Palmový olej, který používáme pro své výrobky, má 100% certifikát RSPO pro udržitelný rozvoj.

 

 

 

Proč používáme palmový olej

Palmový olej přispívá k harmonii chutě a vůně a také zajišťuje krémovou strukturu, která je pro výrobky Kinder tak charakteristická. Naši odborníci jej připravují tak, aby měl neutrální chuť a vůni a zvýraznil chutě ostatních složek v našich recepturách. Ve srovnání s jinými rostlinnými oleji má vysokou stabilitu v čase, a výrobky si tak díky němu déle zachovávají svou chuť.

Palm Oil part 1

Naše zkušenosti se zpracováním

Palm Oil Part 2

Palmový olej, který používáme, pochází pouze z dužiny plodů palmy, které jsou velké jen asi jako bobule hroznů, ale jsou velmi bohaté na olej. Rostou ve velkých trsech; jeden trs někdy může vážit až 40 kg. 

Jakmile jsou plody palmy sklizeny, odesílají se do lisoven našich dodavatelů, kteří co nejrychleji zahájí proces extrakce palmového oleje: plody zahřejí parou a poté je lisují, aby z nich získali olej. Získaný olej se poté zpracovává a čistí při řízených teplotách. 

Poslední část procesu se dokončuje v našich továrnách, kde ihned po dodání oleje provádíme přísné kontroly kvality. Poté jej pečlivě zpracováváme, aby si zachoval vysokou kvalitu a neutrální chuť, vůni a barvu a byl připraven k použití v našich recepturách.

Palm Oil Part 2

100% udržitelný a sledovatelný palmový olej s certifikátem RSPO

Palm Oil part 3

Náš palmový olej je 100% certifikován sdružením RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jako udržitelný a segregovaný. Jsme aktivními členy organizace RSPO, jejímž cílem je definovat mezinárodní standardy pro certifikaci výroby a zpracování palmového oleje na základě spolehlivých kritérií environmentální a sociální udržitelnosti: zabránit ničení deštných pralesů, chránit biologickou rozmanitost a zachovat práva komunit, které v těchto regionech žijí a pracují.

Palmový olej používaný v našich výrobcích pochází z certifikovaného plně sledovatelného dodavatelského řetězce. To znamená, že pochází z různých certifikovaných plantáží a v celém dodavatelském řetězci je oddělen od běžného palmového oleje. Díky tomu je možné dohledat 100 % našeho palmového oleje až k lisovnám a ověřit, že nepochází z plantáží, na kterých dochází k odlesňování. 

Aby společnost Ferrero posílila své závazky nad rámec certifikace RSPO, vydala v roce 2021 novou Chartu palmového oleje, která nastiňuje další opatření a zabývá se třemi strategickými oblastmi: lidská práva a sociální praxe, ochrana životního prostředí a udržitelnost a transparentnost dodavatelů. V návaznosti na zahájení platnosti Charty palmového oleje jsme vypracovali také Akční plán pro lískové ořechy a vydali první zprávu o dosaženém pokroku.

Palm Oil part 3

Kromě toho v zájmu dalšího zvýšení transparentnosti našeho dodavatelského řetězce pravidelně dobrovolně zveřejňujeme nejnovější údaje o sledovatelnosti našich dodavatelských závodů.

Naše úsilí je uznáváno důvěryhodnými nevládními organizacemi, jako je WWF (Světový fond na ochranu přírody). V roce 2021 se společnost Ferrero umístila v žebříčku nákupců palmového oleje vydávaném WWF na 3. místě, v čele 227 globálních společností, a dokonce na 1. místě mezi všemi výrobci. Hodnocení se zaměřuje na globální společnosti napříč různými průmyslovými odvětvími na základě přísných kritérií, která měří konkrétní kroky a pokrok na jejich cestě k udržitelnějšímu rozvoji globálního průmyslu palmového oleje. Oceněni jsme byli zejména za úsilí při řešení problému odlesňování tropických oblastí a za transparentnost našeho dodavatelského řetězce. Je to pro nás velké povzbuzení, abychom dál pokračovali ve své cestě.

Mléko
Kakao
Lískové
oříšky
Med
Obiloviny
Vejce
Kokos
Tuky a
oleje
Cukr
Sladový
výtažek
Pekařské
droždí
Kypřicí
látky
Emulgátory
– lecitin
Ochucovadla
Citronová
šťáva
Zahušťovací
prostředek
Lešticí
látky
Sůl
Jogurt
Kávový
extrakt
Zvlhčovadla